Studium

Studium anglického jazyka jsem zakončil speciální státní jazykovou zkouškou pro obor překladatelský. Jsem absolventem Filozofické fakulty v Praze, kde jsem vystudoval obor andragogika a personální řízení. Na závěr jsem složil státní doktorskou a státní rigorózní zkouškou. Seznámil jsem se zde s mnoha poznatky humanitních oborů, jako je psychologie, sociologie a pedagogika. V mládí jsem zahájil studium lékařství, a tak mi nepůsobí problémy ani nejrůznější medicínské pojmy. V nedávné době jsem absolvoval dvousemestrální kurz právnické angličtiny, pořádaný Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Jsem členem Komory soudních tlumočníků ČR a každoročně se účastním jejích seminářů na nejrůznější témata, nejčastěji z oboru trestního práva.

Praxe

Téměř deset let jsem pracoval na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze. Učil jsem zde jak běžnou, tak především odbornou angličtinu se zaměřením na užívání anglických výrazů v policejní praxi a aplikaci anglického jazyka v právnickém kontextu. Působil jsem jako garant a lektor kurzů pro příslušníky dopravní policie. Šlo o dvoutýdenní studijní setkání podle učebních materiálů, které jsem autorsky vypracoval. Jako garant jsem se podílel na tvorbě zkušebních otázek pro akreditované zkoušky Ministerstva vnitra. Býval jsem rovněž odpovědný za vypracování odborných překladů z oblasti policejní praxe, například textů používaných podle zákona o trestním řízení v úvodu výslechu svědků či podezřelých ze spáchání trestných činů.

Od 90. let zároveň pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná. Na základě živnostenského listu se zabývám překlady z angličtiny a do angličtiny. Začínal jsem knižními publikacemi, především encyklopedického charakteru. Jejich témata z větší části odpovídají mému zájmu o automobilový provoz i praxi bývalého motoristického sportovního redaktora ČTK. Spolupracoval jsem s nakladatelstvími Svojtka a Vašut a REBO Publications. Výběr těchto prací je na ilustračních snímcích v záhlaví těchto stránek.

Spolupracuji se společnostmi CREST Communications a AMI Communications, kde se podílím na překladech marketingových a jiných materiálů jejich klientů. V současné době se věnuji práci především pro policejní orgány, státní zastupitelství a soudy v rámci svého oprávnění provádět soudně ověřené překlady. Nevyhýbám se však ani plnění příležitostných zakázek podnikové a soukromé klientely.